Min "krigskassa" - fortsättning

Det blev några kommentarer på inlägget om min "krigskassa", se länk. Roligt!

För att fortsätta på ämnet om krigskassan och möjligheten att även kunna investera när börsen går neråt så har jag funderat på ytterligare ett steg. Tänk er följande situation i framtiden för mig;


- jag har en krigskassa som uppnår ett belopp som jag är nöjd med, säg 70 000 - 75 000 kr. Vid en så kallad börskrasch investerar jag hela min krigskassa i stora, stabila bolag. 

- nästa steg som jag då kan ta när krigskassan tagit slut och jag vill investera ännu mer är ett så kallat värdepapperslån. Först och främst måste jag se till min riskbenägenhet för den här handlingen. Om aktieportföljen enbart består av bolag som har en hög risk och som är ostabila på grund av konjunkturer borde inte lån tas på dessa aktier. Det är för stor risk helt enkelt. I min investeringsfilosofi ingår, till övervägande del, bolag som jag betraktar som stabila. Sammantaget gör det här att värdepapperslån i alla fall kan vara ett alternativ för mig. 

 

 
 

  - om allt annat är lika, det vill säga att jag har ett lika litet bostadslån som jag har nu och har kvar mitt arbete samtidigt som min ekonomi känns stabil, skulle jag faktiskt kunna tänka mig att låna pengar för att köpa aktier. Jag pratar inte om några jättestora summor. Investeringarna skulle bli i stora, stabila bolag. Lite som ett kul experiment och för att få lite hävstång

 

Hur ställer ni er till att gå ytterligare ett steg efter att er krigskassa har använts och på så sätt belåna aktier?

 

Min "krigskassa"

Jag har ett sparkonto som jag har valt att döpa till "krigskassa". Det namnet har jag nog snott från någon ekonomibloggare, sorry, kommer inte ihåg vem dock. Själva krigskassan är till för att jag varje månad inte bara ska spara till mina kvartalsvisa aktieköp utan även spara till aktieköp jag ska göra när jag tycker att det antingen har uppkommit något köpläge eller på längre sikt när det blir någon börskrasch. 
 
Nu på våren när det är utdelningssäsong  så ökas krigskassan rätt rejält. Jag räknar med att få utdelningar på cirka 10 000 kr netto, vilket ökar på sparandet i likvida medel med det beloppet plus att jag gör nyinsättningar från lönen också.
 
Just nu är krigskassan 39 740 kr. Om man ser till vilket värde jag har i aktier (277 035 kr) så är krigskassan just nu 14,3 % av det värdet. 
 
Tanken är att jag ska spara så gott det går följande månader som kommer för att på så sätt få så mycket likvida medel som möjligt. Då känns en börskrasch inte lika oroväckande för mig. 
 
Hur tänker ni vad gäller att spara likvida medel kontra att investera pengarna direkt? 
 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0