Gamla IPS --> Boendesparandet

Som jag har berättat om här så har jag sedan tidigare stoppat inbetalningarna till IPS-kontot på grund av att avdragsrätten först minskade för att sedan tas bort helt. 
 
Det är även så att om man har ett IPS-sparande under ett prisbasbelopp kan man be banken avsluta kontot och få beloppet som är sparat utbetalt. Jag tror dock att det är upp till banken att bestämma om de godkänner detta. 
 
Nu har jag fått mina pengar inbetalt till mitt konto. Banken föreslog att pengarna skulle sättas in på ISK-kontot som jag har där, men min tanke med dessa pengar är att öka på boendesparandet. De åker därför in på Hoist istället. 
 
Beloppet som jag har fått utbetalt är 4 172 kronor. Detta belopp är efter 30 % skatt eftersom detta även ska dras. 
 
Totalt har jag nu 107 076 kronor i kontanter för boendesparandet. Dessutom har jag en bostadsrätt också som jag hoppas ska kunna ge 147 000 kronor efter återbetalning av lån och mäklararvode. 

Utfall av bankmötet

I veckan har jag varit på möte med banken. Som jag skrev här så hade jag vissa mål med mötet. Hur gick det för mig?

- Sänka boräntan. Inför mötet hade jag den vanliga boräntan, vilket för närvarande ligger på 2,14 %, men eftersom villkoren förändras var tredje månad ligger jag kvar på 2,20 %. Jag lyckades förhandla lite i alla fall, 0,15 under den rörliga räntan. Min bankman sa att hon inte kan sänka räntan mer eftersom jag inte har så stora volymer med lån. Det är skillnad sedan om jag och min sambo köper ett radhus eller villa.

 

Just nu kommer alltså min boränta ligga på 2,05 % fram till nästa villkorsändringsdag som jag tror är 1 februari 2015. Efter februari är räntan 1,99 %, om den rörliga räntan ligger kvar på 2,14 %.

 

För mig är det första gången jag överhuvudtaget förhandlat om min boränta. En viktig erfarenhet! Det känns nu som att jag kommer ha mer koll på vad boräntorna ligger på eftersom jag är mer intresserad av att kunna förhandla fler gånger i framtiden. 

 

-Avsluta mitt IPS-sparande. På grund av de nya reglerna för IPS så ville jag avsluta mitt IPS. Sagt och gjort så blev det så. Sparandet är just nu i en ISK som jag har döpt till ”Pension”. Beloppet som dras varje månad är 300 kr.

 

-Sänka min amortering. Min tanke innan mötet var att minska amorteringen till någonstans mellan 1 000 kr till 1 200 kr istället för 1 625 kr. Det kändes dock som att bankmannen inte var beredd med fler förändringar så jag hoppade över den här punkten. Min plan blir istället att maila eller ringa till henne i vår och kanske sänka amorteringen på det sättet. Samtidigt är det ju bra att amortera mycket, men min tanke är istället att jag skulle ha använt dessa överblivna pengar till antingen aktieköp eller sparandet till större boende.

Bankmöte bokat

I veckan har jag ett bankmöte som jag ska gå på. Det var jag själv som tog initiativ för det. Mitt mål är följande:
- Sänka boräntan. Just nu har jag den ”vanliga” tremånadersräntan. Det känns som att jag är en säker kund för banken. Låg belåning.
- Avsluta mitt IPS-sparande. Istället spara någon hundralapp till pensionen på annat sätt (som inte ska vara låst).
- Sänka min amortering. Just nu amorterar jag 1 625 kr i månaden på bolånet. Min tanke är att amortera 1 000 – 1 200 kr i månaden istället. Använda resten till sparande till aktier alternativt till kontantinsats för ett större boende.

 

Jag kommer skriva i bloggen hur mötet gick.

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0