Överföring av aktier till ISK

På min aktiedepå har jag tidigare haft följande aktier; Electra Gruppen, Hennes & Maurtiz B, Profilgruppen B, Ratos B, Ratos preferensaktie, Skanska B, Swedbank A och Coca Cola.

 

Eftersom jag ser stora fördelar med att ha aktierna i ISK istället för i vanlig aktiedepå (bland annat skattefria utdelningar) har jag nu överfört några av aktierna till just ISK.

 

Jag har valt att överföra aktier så att vinsten blev ungefär +/- 0. Jag kvittade min vinst i Electra Gruppen mot förlusten i Ratos B. Har kvittat Ratos preferensaktie mot Profilgruppen B. Swedbank A var på cirka +/- 0 så den har jag också överfört.

 

Kvar på aktie- och fondkontot har jag Hennes & Mauritz B, Skanska B och Coca Cola. Med dessa aktier ligger jag cirka 48 000 kr i vinst för tillfället. Jag ska undersöka möjligheterna att flytta över dessa aktier tids nog också. Men då överföringen gör att det skattemässigt blir som en försäljning så vill jag inte behöva skatta för så mycket på en gång.

Fråga till läsarna; överföring till ISK

Är det någon av mina bloggläsare som vet hur det blir när man överför aktier från en aktiedepå till ISK? Vad händer med det antalet aktier, är det samma antal?

Vad jag har förstått så påverkas aktiekursen till den senaste betalda kursen.

Sammanfattning år 2014

 
Privata aspekter
Året 2014 har varit fantastiskt för mig. Om vi bortser från det ekonomiska så har jag varit på två stycken resor som jag sent kommer glömma; dels en tågluff i Europa på två veckor och dels en veckokryssning på ett stort fartyg. Jag har även förlovat mig med min underbara kille. 
 
Nu till det ekonomiska; 
 
Kort sammanfattning
Årets bolåneamortering: 19 500 kr
Årets räntekostnader: 4 297 kr
Årets skattereduktion boränta: 1 290 kr
Minskning CSN-lån: 5 197 kr
 
Aktieköp under 2014
Under året har jag gjort två köp i företag som jag ägt aktier i från förut - nämligen Hennes & Mauritz samt Ratos. Nya bolag i min portfölj är Coca Cola och Swedbank. 
 
Jag har under 2014 påbörjat mitt nya tänkt att jag ska köpa aktier var tredje månad för ett belopp på 12 000 - 15 000 kr. Det ska jag fortsätta med under år 2015. 
 
 
 
Passiva inkomster
Även år 2014 var de flesta utdelningarna koncentrerade till vårkanten. Dock var det det här året som jag även fått en del utdelningar spritt över året (genom Ratos preferensaktie och Coca Cola). Jag hoppas att jag så småning om ska få ännu mer spridning av aktieutdelningarna. 
 
Brutto har aktieutdelningarna varit såhär genom åren:
2014: 8 509 kr
2013: 6 735 kr
2012: 6 598 kr
2011: 1 865 kr
 
 
 
Nettoförmögenhet
En rapport över nettoförmögenheten har jag gjort en gång i slutet av varje månad för att på så sätt se hur jag ligger till i utvecklingen. Tyvärr har jag ingen sammanställning från den siste december 2013 utan rapporten blev lite försenad till den 13/1-14. 
 
Nettoförmögenheten har ökat från 256 481 kr till 394 281 kr, vilket är en ökning med 137 800 kr. Per månad är medelökningen 11 483 kr. Jag är nöjd! I framtiden hoppas jag att utdelningarna kommer få en större betydelse så att nettoförmögenheten ökar rejält. 
 
 
 
 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0