Första utdelningen, 2015

Pengaregnet är igång!
Ja, i alla fall om man kan kalla utdelningarna för det.
Årets första utdelning har kommit in på ISK-kontot. Det handlar om de 250 kronorna som Ratos preferensaktierna ger mig per kvartal.

 

 

Klarat ett nettoförmögenhetsmål!

Efter den senaste sammanställningen över nettoförmögenheten har jag kunnat konstatera att jag klarat ytterligare ett nettoförmögenhetsmål. I den senaste sammanställning uppnåddes 420 800 kr.
 
 
Det framgår klart av bilden att jag ligger steget före mina uppsatta mål, vilket känns bra! 
För att ha en nettoförmögenhet på 450 000 kr i december 2015 måste jag resterande månader fram till dess öka på nettoförmögenheten med i genomsnitt 2 654 kr per månad. Det känns inte helt omöjligt!

Nettoförmögenhet 31/1-15

Dags att summera ännu en månad. 
Vad gäller börsen så kan jag absolut inte klaga då den har gått upp väldigt mycket. Kanske för mycket för att jag ska kunna hitta framtida investeringar - det får tiden utvisa. 
 
Under månaden har jag gjort förändringar i form av att jag har flyttat över några aktiepapper från vanlig aktie- och fonddepå till ett ISK-konto. Det gjorde jag främst på grund av skattefrågan vad gäller utdelningar. I ett tidigare inlägg har jag skrivit att jag har kvar några aktier i aktie- och fonddepån. Får se om och i sånna fall när jag flyttar över resterande aktier till ISK. 
 
Förra månadens nettoförmögenhet låg på cirka 394 000 kr. Nu har nettoförmögenheten ökat till över 420 000 kr. Fantastiskt! Ännu ett delmål är alltså överträffat. 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0