Gamla IPS --> Boendesparandet

Som jag har berättat om här så har jag sedan tidigare stoppat inbetalningarna till IPS-kontot på grund av att avdragsrätten först minskade för att sedan tas bort helt. 
 
Det är även så att om man har ett IPS-sparande under ett prisbasbelopp kan man be banken avsluta kontot och få beloppet som är sparat utbetalt. Jag tror dock att det är upp till banken att bestämma om de godkänner detta. 
 
Nu har jag fått mina pengar inbetalt till mitt konto. Banken föreslog att pengarna skulle sättas in på ISK-kontot som jag har där, men min tanke med dessa pengar är att öka på boendesparandet. De åker därför in på Hoist istället. 
 
Beloppet som jag har fått utbetalt är 4 172 kronor. Detta belopp är efter 30 % skatt eftersom detta även ska dras. 
 
Totalt har jag nu 107 076 kronor i kontanter för boendesparandet. Dessutom har jag en bostadsrätt också som jag hoppas ska kunna ge 147 000 kronor efter återbetalning av lån och mäklararvode. 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0