Nettoförmögenhet 31/12-19

 
Nu känns det som att miljonen är stabil! Men jag är också ödmjuk och vet om att det kan gå snabbt nerför - lika snabbt som det har gått uppför nu på sistone kan det gå ner istället. 
 
 
 
 
 
  • Förändring nettoförmögenhet:  +16 940 kronor 
  • Utdelningar:  84 kronor Johnson & Johnson, 298 kronor Coca Cola och 69 kronor McDonalds  
  • Aktie- och fondköp:  3 stycken Millicom (inlösen från Kinnevik), 3 stycken Industrivärden, 50 stycken Inzile, 185 kronor i fonden Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD och 178 kronor i fonden Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD
  • Aktie- och fondförsäljningar:  Inga aktie- eller fondförsäljningar under december
  • Sparkvot: 22 procent: Läs här  
  • Väsentliga händelser/månadens unnande: 
    - Jul & nyårsfirande bland annat 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0