Gått ur kyrkan

Jag är inte speciellt kyrklig av mig. Därför har jag skickat in en ansökan om att gå ur Svenska kyrkan.

Ekonomiskt innebär det att jag inte kommer betala kyrkoavgiften (för min del cirka 3 000 kr). Förändringen sker dock inte i nästa års deklaration utan deklarationen år 2016 (för beskattningsår 2015). Det beror på att kyrkoavgiften tas ut för alla de som är med 1 november året före beskattningsåret.

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0