Passiva inkomster

Ett av de mål som jag har med min privatekonomi är att jag ska få ut så mycket passiva inkomster som möjligt av mitt kapital. Det här ser jag som ett sätt att få en enklare vardag i form av att det alltid åtminstone kommer in kapital på mina depåer.

Aktieutdelningar är enligt mig det sätt som fungerar allra bäst i min nuvarande situation. Därför satsar jag på utdelningsaktier och återinvesterar när det ges tillfälle. Jag har även bankräntor som utgör en del av mina passiva inkomster.

Från när jag började intressera mig för att öka min nettoförmögenhet, någon gång runt år 2010, hade jag passiva inkomster på 0,33 kr per dag (efter skatt). Efter utdelningsdatumen det här året köpte jag aktier i två bolag, Profilgruppen samt Hennes & Mauritz. Innan utdelningarna år 2011 hann jag återigen köpa in mig i Hennes & Mauritz men även i Ratos. Det här medförde ett uppsving i de passiva inkomsterna, dessa uppgick till 4,55 kr per dag (efter skatt). Jag fick verkligen mersmak för aktieutdelningar! Och det märktes i form av att jag återigen köpte in mig i Ratos men även ett nytillskott i portföljen, Skanska. Under år 2012 har jag lagt till Electra Gruppen i mina innehav (ett inlägg om köpet kommer publiceras inom de närmaste dagarna). Dessa gamla affärer och de nya ger en passiv inkomst på 10,8 kr per dag (efter skatt) hittills i år, kommande aktieutdelningar vet jag ju om så de har jag räknat med. Ovan nämnda siffror är dock inte enbart utdelningar utan innehåller även fondutdelningar och ränteinkomster, se bilden nedan.

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0