60,4 % av inkomsterna sparas, investeras eller amorteras

Kolla rubriken! 60,4 %!!! Med sparande menas det som sparas på lång sikt. Månadens inkomster landade totalt på 21 524 kr (lön på 20 774 kr, utdelning på 250 kr och ett arvode från min bostadsrättsförening på 500 kr). 
 
Min genomsnittliga sparandekvot från och med augusti är 53,5 %. 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0