57,2 % av lönen sparas, investeras eller amorteras

Vid utbetalningen av lönen fick jag in 19 557 kr på lönekontot. Under oktober har jag även fått in 456 kr (efter skatt) i utdelningar. 
 
De pengar som jag har lagt undan för sparande på lång sikt, investeringar och amorteringar kan ni se nedan. En sparkvot på 57,2 % är jag riktigt imponerad över. Mycket beror dels på att jag har fått 456 kr i utdelningar (vilka går till aktieköp) men även att jag har betalat in 25 % mindre till min sambos och mitt gemensamma konto (3 000 kr istället för 4 000 kr) eftersom vi har mycket pengar över från förra månaden. Dessa pengar har jag istället valt att lägga på långsiktigt sparande. 
 
 
 
Jag har räknat ut min sparkvot sedan augusti (just nu tre månader). För dessa månader blir den genomsnittliga sparkvoten 51, 2 %. 

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0