Överföring av aktier till ISK

På min aktiedepå har jag tidigare haft följande aktier; Electra Gruppen, Hennes & Maurtiz B, Profilgruppen B, Ratos B, Ratos preferensaktie, Skanska B, Swedbank A och Coca Cola.

 

Eftersom jag ser stora fördelar med att ha aktierna i ISK istället för i vanlig aktiedepå (bland annat skattefria utdelningar) har jag nu överfört några av aktierna till just ISK.

 

Jag har valt att överföra aktier så att vinsten blev ungefär +/- 0. Jag kvittade min vinst i Electra Gruppen mot förlusten i Ratos B. Har kvittat Ratos preferensaktie mot Profilgruppen B. Swedbank A var på cirka +/- 0 så den har jag också överfört.

 

Kvar på aktie- och fondkontot har jag Hennes & Mauritz B, Skanska B och Coca Cola. Med dessa aktier ligger jag cirka 48 000 kr i vinst för tillfället. Jag ska undersöka möjligheterna att flytta över dessa aktier tids nog också. Men då överföringen gör att det skattemässigt blir som en försäljning så vill jag inte behöva skatta för så mycket på en gång.

PengarMoneyPengar

Välkommen till bloggen om min privatekonomi! Min väg mot höga passiva inkomster.

RSS 2.0